ثبت برند

ثبت برند

یك نام تجاری یا برند در حقیقت یك نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا تركیبی از اینهاست كه برای شناسایی كالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز كردن این كالاها و یا خدمات از كالاها یا خدمات رقبا به‌كار گرفته میشود. البته واضح است كه هدف از ایجاد یک نام تجاری یا ثبت برند ، فراتر از فروش كالاها یا خدمات استیك نام تجاری یا برند قدرتمند قادر خواهد بود نقش راهبردی و  گسترده‌تری را در یك كسب و كار ایفا كند. نام‌های تجاری علاوه بر تسلط به سهم بازارهای هدف، زمینه را برای رشد كسب و كار ایجاد می کند و ضمن جذب، حفظ كاركنان ماهر و مستعد ارزش خود را در نزد ذی نفعان بهبود می‌بخشند و اهمیت ثبت برند را دوچندان می کند.

ادامه مطلب …

ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع در جهان به دو طریق انجام میپذیرد:

۱-ثبت اختراع به روش اظهاری (اعلامی):

در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای  مختـرع  و ثبت اختراع آن مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.

ادامه مطلب …

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی چیست؟

در تعریف ساده ،  ثبت طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره میکند  اما در قالب تعریف حقوقی مالکیت فکری طرح صنعتی ویژگی های مربوط به شکل و ساختار، و یا تصویر و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:

ادامه مطلب …