ثبت برند

ثبت برند

یک نام تجاری یا برند در حقیقت یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به‌کار گرفته میشود. البته واضح است که هدف از ایجاد یک نام تجاری یا ثبت برند ، فراتر از فروش کالاها یا خدمات استیک نام تجاری یا برند قدرتمند قادر خواهد بود نقش راهبردی و  گسترده‌تری را در یک کسب و کار ایفا کند. نام‌های تجاری علاوه بر تسلط به سهم بازارهای هدف، زمینه را برای رشد کسب و کار ایجاد می کند و ضمن جذب، حفظ کارکنان ماهر و مستعد ارزش خود را در نزد ذی نفعان بهبود می‌بخشند و اهمیت ثبت برند را دوچندان می کند.

ادامه مطلب …

ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع در جهان به دو طریق انجام میپذیرد:

۱-ثبت اختراع به روش اظهاری (اعلامی):

در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای  مختـرع  و ثبت اختراع آن مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.

ادامه مطلب …

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی چیست؟

در تعریف ساده ،  ثبت طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره میکند  اما در قالب تعریف حقوقی مالکیت فکری طرح صنعتی ویژگی های مربوط به شکل و ساختار، و یا تصویر و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:

ادامه مطلب …