کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی میباشد که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نماید. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر میگیرد.

کارت بازرگانی

کاربردهای کارت بازرگانی :

اما کارت بازرگانی به چه کارهایی می آید و چه کاربردهایی دارد؟ بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوطه، داشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضرورت دارد:

  • ثبت سفارش و ترخیص کالا
  • واردات از مناطق آزاد
  • مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
  • صادرات هر نوع کالاهای مجاز
  • موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت است از:

  • شرکت تعاونی مرزنشینان
  • ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند
  • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار

مدارک لازم برای صدور کارت  بازرگانی اشخاص حقیقی:

کارت بازرگانی به وسیله شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کل کشور به نام متقاضیان مورد نظر که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ) با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ) برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمایید.(

اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی(

اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

سه قطعه عکس ۴×۶ جدید، تمام رخ، ساده

ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر ) حداقل دیپلم(.

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز بهکارت پایان خدمت ندارند. متولدین سالهای ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.متولدین سالهای ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

.۱۰ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی) فقط روی فرم الف قابلقبول است ( با مهر امضای رئیس شعبه. ) ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم)الف(تایید شده باشد قابل قبول است (

) ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.(

.۱۱ ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ) آدرس اظهارنامه (.

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ) آدرس اظهارنامه.(

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ) آدرس اظهارنامه ( با امضای دو شاهد ذیل آن.

.۱۲ ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست. صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.

.۱۳ ارائه کد اقتصادی جدید )اصل و کپی( و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

نکته ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

نکته ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

نکته ۳: حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.

نکته ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

نکته ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

نکته ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

نکته ۷: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت

شرایط و الزامات مورد نیاز  برای دریافت کارت بازرگانی :

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند. همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. البته این سابقه باید به تایید ۲ نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.
نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.
اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

 جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *