ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

یکی از مهمترین فاکتورهایی که پس از ثبت شرکت باید رعایت شود ثبت تغییرات شرکت پس از هر گونه تغییرات در آدرس، اعضا ،موضوع و …  می باشد.هر زمان  که یک شرکت یا موسسه به ثبت می رسد دارای مشخصات ثبتی شامل اسم، موضوع، سهام اولیه، آدرس، سهامداران، هیئت مدیره و حق امضاء می باشد. حال در صورتی که پس از ثبت شرکت، تصمیم گرفته شود یکی از موارد فوق تغییر کند یا ماده ای از مفاد اساسنامه تغییر یابد در آن صورت باید ثبت تغییرات شرکت صورت پذیرد. ثبت تغییرات شرکت نیز دارای قوانین ثبتی خود می باشد که در صورت رعایت آن در کمترین زمان و هزینه می توان آن را انجام داد .

ادامه مطلب …

ثبت تعاونی

ثبت تعاونی و آیین نامه های مربوط به آن

نوع دیگر از انواع ثبت شرکت ها ثبت تعاونی می باشد که معمولا تصمیم به تشکیل  و ثبت تعاونی ‚ به عنوان یکی از راهکارهای مطمئن در فراهم نمودن زمینه ای به منظور ایجاد گروه و تیم هایی که به منظور رفع نیازهای مشترک اعضاء از جمله مباحث اقتصادی ‚ اشتغال ‚ نیازهای فرهنگی و اجتماعی تشکیل می شوند ‚ یک روش و رویکرد پسندیده و ارزشمند است .

ادامه مطلب …

ثبت موسسه

ثبت موسسه غیر تجاری

اصولا موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول به فعالیت هستند و  ثبت موسسه غیر تجاری برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. ثبت موسسه غیر تجاری در حالت کلی به دو صورت  می باشند:انتفاعی و غیرانتفاعی.

ادامه مطلب …

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، نحوه ثبت آن

متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود حتما می دانند که شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که بین دو یا چند نفر بمنظور امور تجارتی تشکیل شده باشد با این توضیح که هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام منقسم شده باشد تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .در هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید گردد و همچنین اسم شرکت نباید تداعی کننده نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت آمده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت های تضامنی را خواهد داشت.

ادامه مطلب …

رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس

وب سایت جدید ثبت پارس

یکی از اهداف موسسه حقوقی ثبت پارس، افزایش فعالیت این مجموعه در فضای اینترنتی و به طور کل بسط فناوری اطلاعات در زیربناهای فعالیتی شرکت می باشد، به همین دلیل یکی از تصمیمات هیئت مدیره در سال ۹۵ راه اندازی کمپین تبلیغاتی تدوین شده می باشد از شهریور ماه است. در همین راستا نیز تصمیم به بازطراحی وب سایت مجموعه و رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس گردید که در حال حاظر ملاحضه می فرمایید و در حال بهبود و تکمیل می باشد.

ادامه مطلب …