ظرفیت پیمانکاران

ظرفیت پیمانکاران :

دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار:

به استناد بند “پ” ماده ( ۴) و بند “پ” ماده ( ۲۳ ) آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده ( ۱۲ ) قانون برگزاری مناقصات و بند “ب” ماده ( ۱۲ ) آیین نامه اجرایی بند “الف” ماده ( ۲۶ ) قانون برگزاری مناقصات و نیز مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ /ت ۳۳۴۹۷ هـ  مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت وزیران در خصوص نظام فنی و اجرایی کشور، محاسبه ظرفیت مجاز پیمانکاران برای ارزیابی کیفی و دعوت به مناقصه توسط دستگا ههای اجرایی به صورت زیر می باشد:

۱- حداکثر ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت براساس آیین نامه طبق ه بندی و تشخیص صلاحیت به شماره ۲۳۲۵۱/۴۸۰۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

۲- شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار مجاز می باشد.

۳-ارجاع کار بیش از حداکثر ظرفیت محاسبه شده فوق و بر اساس بند “پ” ماده ( ۲۳ ) آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تا ۲۵ % با تأیید کمیته فنی بازرگانی دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

۴ – به استناد مصوبه ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ هیئت وزیراندر کارهایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان مبانی برآورد کار و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود.

۵- حداکثر ظرفیت مجاز ریالی پیمانکاران هر ساله پس از ابلاغ “حد نصاب معاملا ت ” توسط هیأت وزیران بصورت الکترونیکی و خودکار (بدون مراجعه حضوری) به روز می شود.

۶- مناقصه گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق اطلاعات منتشره در پایگاه ساجار و نیز با استفاده از گزارش های (http://iets.mporg.ir) ) و یا پایگاه ملی مناقصات خوداظهاری شرکت استعلام و ارزیابی کند.

ظرفیت پیمانکاران

 

توجه به بخشنامه شماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ جدول به روز شده ظرفیت پیمانکاران به شرح جدول زیر خواهد بود و هر سال پس از ابلاغ حد نصاب معاملات توسط هیات محترم وزیران این جدول به طور خودکار به روز خواهد شد.
حداکثر مبلغ ظرفیت پیمانکاران (میلیون ریال)

عنوان رشته

پایه ۱ پایه ۲ پایه ۳ پایه ۴ پایه ۵
نفت و گاز ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
ابنیه و ساختمان ۱,۲۶۴,۹۰۰ ۶۳۲,۴۵۰ ۳۱۶,۹۲۰ ۱۵۸,۴۶۰ ۵۵,۶۰۰
آب ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
راه و ترابری ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
صنعت ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
نیرو ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
تاسیسات و تجهیزات ۸۸۵,۴۳۰ ۴۴۲,۷۱۵ ۲۲۱,۸۴۴ ۱۱۰,۹۲۲ ۳۸,۹۲۰
کاوش‌های زمینی ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰
ارتباطات ۸۸۵,۴۳۰ ۴۴۲,۷۱۵ ۲۲۱,۸۴۴ ۱۱۰,۹۲۲ ۳۸,۹۲۰
کشاورزی ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰
مرمت آثار باستانی ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰

 

 

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *