طرح توجیهی

 طرح توجیهی

امروزه محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود محدود  به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها و نعمت های خدادادی در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه و منابع نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد همین خطر است که اهمیت یک طرح توجیهی را دو چندان می کند و نشان می دهد که اگر در هزاران طرحی که ارائه می شود یک طرح توجیهی مناسب وجود داشته باشد چه میزان در بینه سازی سرمایه به ما کمک می کند.

برای جلوگیری از اینگونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع ، لازم است هر طرح کسب و کار و سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح های کسب وکار ، سرمایه گذاری و طرح های کار آفرینی سرمایه گذاری را در تصمیم گیری صحیح برای به کار گرفتن سرمایه خود یاری داده و مانع هدر رفتن سرمایه ایشان و جامعه می شود. طرح توجیهی و یا برنامه کسب و کار سند مکتوب و ماندگاری است که روش اجرایی یک فعالیت صنعتی و تجاری را در یک دوره زمانی مشخص کرده و به عنوان خط راهنما برای تداوم طرح ضروری می باشد الزام طرح توجیهی برای هر پروژه بر هیچکس پوشیده نیست و چه بسا اکثر پروژه های شکست خورده از طرح توجیهی و برنامه کسب و کار مناسبی برخوردار نبوده اند. اگر پایه مطالعات قبل از سرمایه گذاری بر تحلیل ها و استدلال عملی و روش روشن بینانه ای استوار نباشد ، بی شک نتایج فنی – اقتصادی مطلوبی نخواهد داشت. حتی اگر عملیات پیاده کردن طرح و بهره برداری از واحد صنعتی به بهترین وجه انجام گرفته باشد.

 

طرح توجیهی

فرمت مناسب و استاندارد تهیه گزارش یا طرح توجیهی:

فنی و مالی و اقتصادی

نمونه طرح توجیهی

…………………………………………………………………

شرکت تعاونی/اتحادیه:

۱- عنوان طرح: ایجاد                  تکمیل                    توسعه                       بهره برداری

۲- آدرس دقیق محل اجرای طرح:

۳- موضوع  سرمایه گذاری طرح:

۴- موضوع فعالیت شرکت تعاونی/اتحادیه طبق اساسنامه:

۵- تعداداعضاء:                                          ۶- تعداداشتغال زایی طرح(فعلی…………جدید……………)

۷- آخرین سرمایه ثبتی شرکت:

۸- برآوردمیزان سرمایه گذاری کل طرح :(سرمایه ثابت……………………سرمایه درگردش……………………..)

۹- میزان سرمایه گذاری انجام شده:(به استثناءزمین)

۱۰- میزان سرمایه گذاری موردنیاز به تفکیک ثابت وجاری:

۱۱- میزان آورده نقدی متقاضی درسرمایه گذاری طرح به چه میزان می باشد:

۱۲- نوع سند محل  اجرای طرح باذکرمشخصات کامل:

۱۳- مجوزات اخذشده ازمراجع ذیصلاح ومطابق باماده ۳اساسنامه ذکرگردد:

۱۴- معرفی واحدهای مشابه درمحدوده استان:

 

 ۱- سوابق ثبتی شرکت:

  • نام شرکت:
  • تاریخ، شماره و محل ثبت
  • سرمایه اولیه ثبت شده و سرمایه فعلی شرکت
  • آدرس کامل پستی
  • موضوع فعالیت

۲- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل:

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت درجه تحصیلات رشته تحصیلی نوع تخصص ملاحظات
             
             
             
             

 

 

۳- مجوزهای قانونی:

 

ردیف نام مجوز سازمان صادر کننده تاریخ و شماره مشخصات مجوز
         
         
         
         

  

۴- توانمندی های بالفعل و بالقوه متقاضی:

 

 

۵- سوابق تسهیلات دریافتی:

بانک/صندوق

شعبه

بخش

ثابت/جاری

تاریخ دریافت تسهیلات قسط اقساط سررسید نشده مانده بدهی
مبلغ مدت مبلغ تعداد مبلغ تعداد سررسید گذشته معوق

۶- مطالعات فنی:

– محل اجرای پروژه

– تشریح خط تولید

– فلوچارت تولید

۶-۱- برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز(هزینه های سرمایه ای)

ردیف شرح هزینه ( هزار ریال )
موجود مورد نیاز جمع کل
۱ زمین
۲ تسطیح و محوله سازی
۳ ساختمان سازی
۴ تاسیسات و تجهیزات عمومی
۵ ماشین آلات و تجهیزات
۶ وسایل و اثاثه اداری
۷ وسایل حمل و نقل
۸ سایر هزینه های بخش ثابت
۹ پیش بینی نشده ( ۵ درصد اقلام فوق )
جمع دارائی های ثابت      
۱۰ هزینه های قبل از بهره برداری
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت      
  • زمین
شرح شماره و تارخ سند مربوطه مساحت

(مترمربع)

بهای واحد

(ریال)

هزینه (هزار ریال)
انجام شده مورد نیاز هزینه کل
  • ۳- محوطه‌سازی
شرح عملیات متراژ مورد نظر( مترمربع ) قیمت واحد (ریال) قیمت کل (هزار ریال)
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
تسطیح و خاکریزی و خاکبرداری
دیوارکشی
خیابان کشی
جدول بندی
فضا سبز
پارکینگ
روشنایی محوله (سیم کشی و …)
جمع

۶-۴- ساختمانهای تولیدی و اداری

ردیف شرح مساحت ( متر مربع) هزینه واحد (ریال) هزینه کل (هزار ریال)
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

حداقل ماشین آلات و تجهیزات

ردیف ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی تعداد ارزش واحد (هزار ریال) ارزش کل (هزار ریال)
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

۶-۶-حداقل تجهیزات مورد نیاز

ردیف شرح تجهیزات مشخصات فنی تعداد ارزش واحد

(هزار ریال)

ارزش کل (هزار ریال)
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

۶-۷- وسایل اداری و خدماتی

ردیف اثاثه و لوازم اداری تعداد ارزش واحد (هزار ریال) ارزش کل ( هزار ریال )
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

۶-۸- تاسیسات

ردیف شرح تاسیسات مشخصات فنی تعداد ارزش واحد

(هزار ریال)

ارزش کل (هزار ریال)
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

۶-۹- ماشین‌آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی

ردیف شرح وسیله نقلیه مدل تعداد ارزش واحد (هزار ریال) ارزش کل ( هزار ریال )
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز جمع کل
جمع

۶-۱۰-هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

ردیف شرح هزینه ( هزار ریال )
موجود مورد نیاز جمع کل
مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی ، نقشه ساختمانی اخذ مجوزهای لازم (۲%هزینه های سرمایه ای) و …
هزینه مشاور و تهیه طرح توجیهی توسط مشاور
هزینه عقد قرارداد با صندوق (۵ در هزار کل وام)
هزینه بیمه (۲ درهزار کل وام)
هزینه افزایش سرمایه (۲ در هزار افزایش سرمایه)
هزینه کارشناسی طرح در بانک (۱٫۵ در هزار وام)
هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی و آموزش پرسنل(۲%کل حقوق سالیانه)
جمع

۶-۱۱- هزینه های بهره برداری سالیانه : ومحاسبه قیمت تمام شده

ردیف شرح هزینه کل

(هزار ریال)

درصد

به کل

۱ مواد اولیه
۲ حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم تولید
۳ تاسیسات مصرفی
۴ نگهداری و تعمیرات
۵ استهلاک
۶ قطعات یدکی (۱٫۵% هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین)
۷ سایر
۸ پیش بینی نشده بدون احتساب استهلاک %
جمع هزینه های تولید
۱ هزینه های اداری  و تشکیلاتی
۲ هزینه های توزیع و فروش تبلیغات (۱%هزینه های تولید) فروش) %
۳ سایر
جمع هزینه های  عملیاتی
۱ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۲ هزینه های مالی
۳ هزینه های اجاره
۴ هزینه های بیمه
۴ سایر
جمع هزینه های غیر عملیاتی
جمع هزینه های بهره برداری سالیانه

ریال =  ۱۰۰*   ؟   = میزان تولید سالیانه/هزینه های بهره برداری سالیانه = قیمت تمام شده

۷- برآورد مواداولیه مصرفی سالیانه طرح :

ردیف شرح محل تامین میزان مصرف هزینه کل (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمع هزینه مواداولیه مصرفی سالیانه

۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

جدول شماره ……….- نیروی انسانی لازم طرح
تخصص‌های لازم تعداد سمت حقوق ماهیانه

(هزار ریال)

جمع حقوق سالیانه

(هزار ریال)

جمع
حق بیمه سهم کارفرما (۲۳%)
جمع کل حقوق و مزایای سالیانه

* جمع حقوق سالیانه معادل ۱۴ ماه حقوق می باشد.

۹- بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

شرح واحد مصرف ماهیانه مصرف سالانه هزینه واحد  ( ریال ) هزینه کل

( هزار ریال )

برق کیلووات
آب مترمکعب
سوخت(گازوئیل،بنزین و…) لیتر
تلفن پاس
گاز

 

 

مترمکعب
سایر
جمع

۱۰-  برنامه میزان تولیددرسالهای مختلف وبرآوردفروش

(ارقام میلیون ریال)

برحسب برنامه ریزی انجام شده یکسال پس ازتجهیزپروژه بهره برداری آزمایشی ازآن آغازخواهدشد.ابتدای سال ……… شروع بهره برداری تجاری پروژه می باشد.

سال فعالیت
ظرفیت (درصد) ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
شرح تولیدات واحد

تولید

میزان

تولید

ارزش

فروش

میزان تولید ارزش فروش میزان تولید ارزش فروش میزان تولید ارزش فروش میزان تولید ارزش فروش
 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

۱۱- هزینه تعمیرات و استهلاک

ارقام به هزار ریال

شرح ارزش دارائیها نرخ استهلاک هزینه استهلاک سالیانه نرخ تعمیرات هزینه تعمیرات و نگهداری
موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز
محوطه سازی ۷% ۲%
ساختمان تولیدی و اداری ۷% ۲%
تاسیسات و تجهیزات عمومی ۱۰% ۵%
ماشین آلات و تجهیزات ۱۰% ۵%
اثاثیه و تجهیزات اداری ۲۰% ۱۰%
وسائط نقلیه ۱۰% ۱۰%
سایر هزینه های بخش ثابت ۱۰% ۱۰%
هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ ۱۰% ۵%
هزینه های قبل از بهره برداری ۲۰% ۰%
جمع کل

۱۲- برآورد سرمایه در گردش طرح

عنوان دوره تامین هزینه کل ( هزار ریال )
مواد اولیه وبسته بندی

 

۶۰ روز
حقوق ودستمزد ۲ ماه
موجودی کالای ساخته شده ودرجریان  ساخت ۱۰ روز
تنخواه ۱۵ روز
مطالبات ۲۰ روز
جمع کل  

 

۱۰*۲۷۰ روز کاری/ ارزش فروش در ۱۰۰% ظرفیت تولید= موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت

 

معادل ۱۵ روز هزینه های نقدی به استثنا مواد اولیه =  تنخواه گردان

 

مطالبات = فروش در ظرفیت نهایی / ۲۷۰ ( تعداد روز کاری) * ۲۰ روز

۱۳- جدول منابع ونحوه تامین سرمایه گذاری موردنیاز

شرح سرمایه گذاری سهم تسهیلات بانکی سهم متقاضی جمع کل
مبلغ  درصد مبلغ درصد
سرمایه ثابت
سرمایه درگردش
جمع

۱۴- برآورد هزینه های ثابت و متغیر در طرح توجیهی :

ردیف شرح هزینه ثابت هزینه متغیر جمع کل

(هزار ریال)

درصد هزینه درصد هزینه
۱ مواد اولیه ۰% ۱۰۰%
۲ حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم تولید ۷۰% ۳۰%
۴ تاسیسات مصرفی ۲۰% ۸۰%
۵ نگهداری و تعمیرات ۲۰% ۸۰%
۶ استهلاک ۱۰۰% ۰%
۷ قطعات یدکی ۴۰% ۶۰%
۸ پیش بینی نشده بدون احتساب استهلاک ۵۰% ۵۰%
۹ هزینه های اداری  و تشکیلاتی ۱۰۰% ۰%
۱۰ هزینه های توزیع و فروش تبلیغات ۶۰% ۴۰%
۱۱ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ۱۰۰% ۰%
۱۲ هزینه های مالی ۱۰۰% ۰%
۱۳ هزینه های اجاره ۱۰۰% ۰%
۱۴ هزینه های بیمه ۱۰۰% ۰%
۱۵ سایر
جمع کل          

محاسبه درصدفروش درنقطه سربه سر

هزینه های متغیر- فروش/ هزینه های ثابت = درصدفروش درنقطه سربه سر

به این ترتیب مشخص می شودچنانچه این واحد (در ظرفیت نهایی) . . . . . . . . درصد تولید و فروش انواع . . . . . . . . داشته باشد کلیه هزینه های تولید پوشش داده شده و سودآوری پروژه از آن پس خواهد بود.

۱۵-پیش بینی حساب عملکرد سود(زیان )پروژه

                                                                                          ارقام میلیون ریال

شرح                                                                سال اول        سال دوم          سال سوم        سال چهارم
ظرفیت تولید(درصد)

فروش

کسرمی شود:

هزینه های تولید

سودناویژه
کسر می شود:

هزینه های عملیاتی

سودعملیاتی
کسرمی شود:

استهلاک هزینه های قبل ازبهره برداری

سودتسهیلات بلندمدت

سودتسهیلات کوتاه مدت

سودویژه قبل ازمالیات
کسر می شود:

مالیات

سودویژه پس ازکسرمالیات
اضافه می شود:

استهلاک

کسرمی شود:

اصل تسهیلات بلندمدت

اصل تسهیلات کوتاه مدت

 

مازاد(کمبود)نقدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                  تعداداشتغال/هزینه ثابت=سرمایه ثابت سرانه

 

 

                              کل سرمایه گذاری/هزینه تسهیلات مالی+سودویژه=نرخ بازدهی سرمایه

                                                          

 

استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود(زیان )ویژه / کل سرمایه گذاری = دوره بازگشت سرمایه

 

 

۱۶- نتیجه گیری وپیشنهاد:

سود ویژه سالیانه

درصدفروش درنقطه سربه سردرسال مبنا

نرخ بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه

نرخ سودتسهیلات

مدت دوران مشارکت

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش ثابت

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش جاری

وثایق پیشنهادی

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *