موسسه حقوقی​ پارس

با استعانت از درگاه قادر متعال و با توجه به استقبال مردم از خصوصی سازی امور اقتصادی و تمایل به فعالیت در قالب شرکت در زمینه های صنعتی و تجاری و کشاورزی و آمار رو به تزاید ثبت شرکت های مصرح در قانون تجارت ، موسسه حقوقی پارس با تجربه بیش از یک دهه و با کارشناسان و متخصصین حقوقی ، خدمات حرفه ای در زمینه ثبت شرکت ها به هموطنان ارائه مینماید. با ملاحظه مشکلات سهامدران و اعضای هئیت مدیره شرکتها و با عنایت به مسئولیت مدیران در اداره شرکت که طبعا به روند توسعه و تولید در کشور بستگی دارد اقدام به تهیه صورتجلسه مجامع عمومی انواعی از شرکتها که مقبولیت خاصی در بین مردم دارند گردید تا در جهت زدودن مشکلات تخصصی ثبتی و عدم آگاهی از مواد قانونی اقدام بایسته معمول گردد.

موسسه حقوقی پارس با عنایت به تیم تخصصی و حقوقدنان متخصص در زمینه تخصصی ثبت شرکت ، تغییرات شرکت ها اعم از تغییرات هئیت مدیره، تغییرات آدرس شرکت و افزایش و کاهش سرمایه ، ورود خروج سهامدار وشریک جدید همچنین در زمینه اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور و ایضا ارتقا این رتبه ها ، اخذ انواع مجوزها ، ثبت برند و لوگو، طرح صنعتی و ثبت اختراع بصورت تخصصی و حرفه ای در خدمت متقاضیان و هموطنان عزیز میباشد.