طرح توجیهی

 طرح توجیهی

امروزه محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود محدود  به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها و نعمت های خدادادی در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه و منابع نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد همین خطر است که اهمیت یک طرح توجیهی را دو چندان می کند و نشان می دهد که اگر در هزاران طرحی که ارائه می شود یک طرح توجیهی مناسب وجود داشته باشد چه میزان در بینه سازی سرمایه به ما کمک می کند.

برای جلوگیری از اینگونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع ، لازم است هر طرح کسب و کار و سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح های کسب وکار ، سرمایه گذاری و طرح های کار آفرینی سرمایه گذاری را در تصمیم گیری صحیح برای به کار گرفتن سرمایه خود یاری داده و مانع هدر رفتن سرمایه ایشان و جامعه می شود. طرح توجیهی و یا برنامه کسب و کار سند مکتوب و ماندگاری است که روش اجرایی یک فعالیت صنعتی و تجاری را در یک دوره زمانی مشخص کرده و به عنوان خط راهنما برای تداوم طرح ضروری می باشد الزام طرح توجیهی برای هر پروژه بر هیچکس پوشیده نیست و چه بسا اکثر پروژه های شکست خورده از طرح توجیهی و برنامه کسب و کار مناسبی برخوردار نبوده اند. اگر پایه مطالعات قبل از سرمایه گذاری بر تحلیل ها و استدلال عملی و روش روشن بینانه ای استوار نباشد ، بی شک نتایج فنی – اقتصادی مطلوبی نخواهد داشت. حتی اگر عملیات پیاده کردن طرح و بهره برداری از واحد صنعتی به بهترین وجه انجام گرفته باشد.

 

طرح توجیهی

فرمت مناسب و استاندارد تهیه گزارش یا طرح توجیهی:

فنی و مالی و اقتصادی

نمونه طرح توجیهی

…………………………………………………………………

شرکت تعاونی/اتحادیه:

۱- عنوان طرح: ایجاد                  تکمیل                    توسعه                       بهره برداری

۲- آدرس دقیق محل اجرای طرح:

۳- موضوع  سرمایه گذاری طرح:

۴- موضوع فعالیت شرکت تعاونی/اتحادیه طبق اساسنامه:

۵- تعداداعضاء:                                          ۶- تعداداشتغال زایی طرح(فعلی…………جدید……………)

۷- آخرین سرمایه ثبتی شرکت:

۸- برآوردمیزان سرمایه گذاری کل طرح :(سرمایه ثابت……………………سرمایه درگردش……………………..)

۹- میزان سرمایه گذاری انجام شده:(به استثناءزمین)

۱۰- میزان سرمایه گذاری موردنیاز به تفکیک ثابت وجاری:

۱۱- میزان آورده نقدی متقاضی درسرمایه گذاری طرح به چه میزان می باشد:

۱۲- نوع سند محل  اجرای طرح باذکرمشخصات کامل:

۱۳- مجوزات اخذشده ازمراجع ذیصلاح ومطابق باماده ۳اساسنامه ذکرگردد:

۱۴- معرفی واحدهای مشابه درمحدوده استان:

 

 ۱- سوابق ثبتي شركت:

  • نام شركت:
  • تاريخ، شماره و محل ثبت
  • سرمايه اوليه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت
  • آدرس کامل پستی
  • موضوع فعاليت

۲- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل:

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتدرجه تحصیلاترشته تحصیلینوع تخصصملاحظات
       
       
       
       

 

 

۳- مجوزهاي قانوني:

 

ردیفنام مجوزسازمان صادر کنندهتاریخ و شمارهمشخصات مجوز
     
     
     
     

  

۴- توانمندی های بالفعل و بالقوه متقاضی:

 

 

۵- سوابق تسهیلات دریافتی:

بانک/صندوق

شعبه

بخش

ثابت/جاری

تاریخ دریافتتسهیلاتقسطاقساط سررسید نشدهمانده بدهی
مبلغمدتمبلغتعدادمبلغتعدادسررسید گذشتهمعوق

۶- مطالعات فنی:

– محل اجرای پروژه

– تشریح خط تولید

– فلوچارت تولید

۶-۱- برآورد حجم سرمايه‌گذاري ثابت مورد نياز(هزینه های سرمایه ای)

ردیفشرحهزینه ( هزار ریال )
موجودمورد نیازجمع کل
۱زمین
۲تسطیح و محوله سازی
۳ساختمان سازی
۴تاسیسات و تجهیزات عمومی
۵ماشین آلات و تجهیزات
۶وسایل و اثاثه اداری
۷وسایل حمل و نقل
۸سایر هزینه های بخش ثابت
۹پیش بینی نشده ( ۵ درصد اقلام فوق )
جمع دارائي هاي ثابت   
۱۰هزینه های قبل از بهره برداری
جمع هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت   
  • زمين
شرحشماره و تارخ سند مربوطهمساحت

(مترمربع)

بهای واحد

(ریال)

هزینه (هزار ریال)
انجام شدهمورد نیازهزینه کل
  • ۳- محوطه‌سازي
شرح عملیاتمتراژ مورد نظر( مترمربع )قیمت واحد (ریال)قیمت کل (هزار ریال)
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
تسطیح و خاکریزی و خاکبرداری
دیوارکشی
خیابان کشی
جدول بندی
فضا سبز
پارکینگ
روشنایی محوله (سیم کشی و …)
جمع

۶-۴- ساختمانهاي توليدي و اداري

ردیفشرحمساحت ( متر مربع)هزینه واحد (ریال)هزینه کل (هزار ریال)
موجودمورد نیازموجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

حداقل ماشين آلات و تجهيزات

ردیفماشین آلات و تجهیزاتمشخصات فنیتعدادارزش واحد (هزار ریال)ارزش کل (هزار ریال)
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

۶-۶-حداقل تجهيزات مورد نياز

ردیفشرح تجهیزاتمشخصات فنیتعدادارزش واحد

(هزار ریال)

ارزش کل (هزار ریال)
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

۶-۷- وسايل اداري و خدماتي

ردیفاثاثه و لوازم اداریتعدادارزش واحد (هزار ریال)ارزش کل ( هزار ریال )
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

۶-۸- تاسيسات

ردیفشرح تاسیساتمشخصات فنیتعدادارزش واحد

(هزار ریال)

ارزش کل (هزار ریال)
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

۶-۹- ماشين‌آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهي

ردیفشرح وسیله نقلیهمدلتعدادارزش واحد (هزار ریال)ارزش کل ( هزار ریال )
موجودمورد نیازموجودمورد نیازجمع کل
جمع

۶-۱۰-هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري

ردیفشرحهزینه ( هزار ریال )
موجودمورد نیازجمع کل
مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي ، نقشه ساختماني اخذ مجوزهاي لازم (۲%هزینه های سرمایه ای) و …
هزينه مشاور و تهيه طرح توجيهي توسط مشاور
هزينه عقد قرارداد با صندوق (۵ در هزار كل وام)
هزينه بيمه (۲ درهزار كل وام)
هزينه افزايش سرمايه (۲ در هزار افزايش سرمايه)
هزینه کارشناسی طرح در بانک (۱٫۵ در هزار وام)
هزينه راه اندازي و توليد آزمايشي و آموزش پرسنل(۲%کل حقوق سالیانه)
جمع

۶-۱۱- هزینه های بهره برداری سالیانه : ومحاسبه قیمت تمام شده

رديفشرحهزينه كل

(هزار ریال)

درصد

به کل

۱مواد اوليه
۲حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد
۳تاسيسات مصرفي
۴نگهداري و تعميرات
۵استهلاك
۶قطعات يدكي (۱٫۵% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين)
۷سایر
۸پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك%
جمع هزينه هاي توليد
۱هزینه های اداری  و تشکیلاتی
۲هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات (۱%هزینه های تولید) فروش)%
۳سایر
جمع هزينه هاي  عملياتي
۱استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۲هزينه هاي مالي
۳هزینه های اجاره
۴هزینه های بیمه
۴سایر
جمع هزينه هاي غير عملياتي
جمع هزينه هاي بهره برداري ساليانه

ریال =  ۱۰۰*   ؟   = میزان تولید سالیانه/هزینه های بهره برداری سالیانه = قیمت تمام شده

۷- برآورد مواداولیه مصرفی سالیانه طرح :

ردیفشرحمحل تامینمیزان مصرفهزینه کل (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمع هزینه مواداولیه مصرفی سالیانه

۸- وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال

جدول شماره ……….- نيروي انساني لازم طرح
تخصص‌هاي لازمتعدادسمتحقوق ماهیانه

(هزار ریال)

جمع حقوق سالیانه

(هزار ریال)

جمع
حق بیمه سهم کارفرما (۲۳%)
جمع کل حقوق و مزایای سالیانه

* جمع حقوق سالیانه معادل ۱۴ ماه حقوق می باشد.

۹- بررسي تأسيسات و امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

شرحواحدمصرف ماهیانهمصرف سالانههزینه واحد  ( ریال )هزینه کل

( هزار ریال )

برقکیلووات
آبمترمکعب
سوخت(گازوئیل،بنزین و…)لیتر
تلفنپاس
گاز

 

 

مترمکعب
سایر
جمع

۱۰-  برنامه میزان تولیددرسالهای مختلف وبرآوردفروش

(ارقام میلیون ریال)

برحسب برنامه ریزی انجام شده یکسال پس ازتجهیزپروژه بهره برداری آزمایشی ازآن آغازخواهدشد.ابتدای سال ……… شروع بهره برداری تجاری پروژه می باشد.

سال فعالیت
ظرفیت (درصد)۸۰۹۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
شرح تولیداتواحد

تولید

میزان

تولید

ارزش

فروش

میزان تولیدارزش فروشمیزان تولیدارزش فروشمیزان تولیدارزش فروشمیزان تولیدارزش فروش
 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

۱۱- هزینه تعمیرات و استهلاک

ارقام به هزار ریال

شرحارزش دارائیهانرخ استهلاکهزینه استهلاک سالیانهنرخ تعمیراتهزینه تعمیرات و نگهداری
موجودمورد نیازموجودمورد نیازموجودمورد نیاز
محوطه سازي۷%۲%
ساختمان توليدي و اداري۷%۲%
تاسيسات و تجهيزات عمومي۱۰%۵%
ماشين آلات و تجهيزات۱۰%۵%
اثاثيه و تجهيزات اداري۲۰%۱۰%
وسائط نقليه۱۰%۱۰%
ساير هزينه هاي بخش ثابت۱۰%۱۰%
هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌۱۰%۵%
هزينه هاي قبل از بهره برداري۲۰%۰%
جمع کل

۱۲- برآورد سرمایه در گردش طرح

عنواندوره تامینهزینه کل ( هزار ریال )
مواد اولیه وبسته بندی

 

۶۰ روز
حقوق ودستمزد۲ ماه
موجودی کالای ساخته شده ودرجریان  ساخت۱۰ روز
تنخواه۱۵ روز
مطالبات۲۰ روز
جمع کل 

 

۱۰*۲۷۰ روز کاری/ ارزش فروش در ۱۰۰% ظرفیت تولید= موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت

 

معادل ۱۵ روز هزینه های نقدی به استثنا مواد اولیه =  تنخواه گردان

 

مطالبات = فروش در ظرفیت نهایی / ۲۷۰ ( تعداد روز کاری) * ۲۰ روز

۱۳- جدول منابع ونحوه تامین سرمایه گذاری موردنیاز

شرح سرمایه گذاریسهم تسهیلات بانکیسهم متقاضیجمع کل
مبلغ درصدمبلغدرصد
سرمایه ثابت
سرمایه درگردش
جمع

۱۴- برآورد هزینه های ثابت و متغیر در طرح توجیهی :

رديفشرحهزينه ثابتهزينه متغيرجمع کل

(هزار ریال)

درصدهزينهدرصدهزينه
۱مواد اوليه۰%۱۰۰%
۲حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد۷۰%۳۰%
۴تاسيسات مصرفي۲۰%۸۰%
۵نگهداري و تعميرات۲۰%۸۰%
۶استهلاك۱۰۰%۰%
۷قطعات يدكي۴۰%۶۰%
۸پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك۵۰%۵۰%
۹هزینه های اداری  و تشکیلاتی۱۰۰%۰%
۱۰هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات۶۰%۴۰%
۱۱استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری۱۰۰%۰%
۱۲هزينه هاي مالي۱۰۰%۰%
۱۳هزینه های اجاره۱۰۰%۰%
۱۴هزینه های بیمه۱۰۰%۰%
۱۵سایر
جمع كل     

محاسبه درصدفروش درنقطه سربه سر

هزینه های متغیر- فروش/ هزینه های ثابت = درصدفروش درنقطه سربه سر

به این ترتیب مشخص می شودچنانچه این واحد (در ظرفیت نهایی) . . . . . . . . درصد تولید و فروش انواع . . . . . . . . داشته باشد کلیه هزینه های تولید پوشش داده شده و سودآوری پروژه از آن پس خواهد بود.

۱۵-پیش بینی حساب عملکرد سود(زیان )پروژه

                                                                                          ارقام میلیون ریال

شرح                                                                سال اول        سال دوم          سال سوم        سال چهارم
ظرفیت تولید(درصد)

فروش

کسرمی شود:

هزینه های تولید

سودناویژه
کسر می شود:

هزینه های عملیاتی

سودعملیاتی
کسرمی شود:

استهلاک هزینه های قبل ازبهره برداری

سودتسهیلات بلندمدت

سودتسهیلات کوتاه مدت

سودویژه قبل ازمالیات
کسر می شود:

مالیات

سودویژه پس ازکسرمالیات
اضافه می شود:

استهلاک

کسرمی شود:

اصل تسهیلات بلندمدت

اصل تسهیلات کوتاه مدت

 

مازاد(کمبود)نقدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                  تعداداشتغال/هزینه ثابت=سرمایه ثابت سرانه

 

 

                              کل سرمایه گذاری/هزینه تسهیلات مالی+سودویژه=نرخ بازدهی سرمایه

                                                          

 

استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود(زیان )ویژه / کل سرمایه گذاری = دوره بازگشت سرمایه

 

 

۱۶- نتیجه گیری وپیشنهاد:

سود ویژه سالیانه

درصدفروش درنقطه سربه سردرسال مبنا

نرخ بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه

نرخ سودتسهیلات

مدت دوران مشارکت

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش ثابت

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش جاری

وثایق پیشنهادی

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *