آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

 

ماده۱- مقررات آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران حاکم بر ارجاع کار در طرح‌هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) عمرانی تامین شده باشد.

ادامه مطلب …

طرح توجیهی

 طرح توجیهی

امروزه محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود محدود  به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها و نعمت های خدادادی در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه و منابع نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد همین خطر است که اهمیت یک طرح توجیهی را دو چندان می کند و نشان می دهد که اگر در هزاران طرحی که ارائه می شود یک طرح توجیهی مناسب وجود داشته باشد چه میزان در بینه سازی سرمایه به ما کمک می کند.

ادامه مطلب …

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی میباشد که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نماید. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر میگیرد.

ادامه مطلب …