ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، نحوه ثبت آن

متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود حتما می دانند که شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که بین دو یا چند نفر بمنظور امور تجارتی تشکیل شده باشد با این توضیح که هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام منقسم شده باشد تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .در هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید گردد و همچنین اسم شرکت نباید تداعی کننده نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت آمده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت های تضامنی را خواهد داشت.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

عوامل مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • تصریح نوع شرکت در نام شرکت.
 •  محدودیت مسئولیت شرکا.
 •  آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.
 •  عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.
 •  لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

وجوه اشتراک و افتراق شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص:

۱ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .

۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال تعیین گردیده  است .

۳ـ درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکهای داخلی تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵%  باقیمانده درتعهد سهامداران باقی میماند. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه ثبت شده تحویل مدیر عامل شرکت گردیده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورتی ندارد.

۴ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت های سهامی خاص اجباری اما  در شرکت های با مسئولیت محدود اختیاری میباشد  .

۵ـ مدت اعتبار عضویت در هیات مدیره  در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت به صورت پیش فرض برای مدت نامحدود انتخاب می گردند  مگر اینکه برای این امر زمان خاصی در اساسنامه شرکت مشخص شده باشند.

۶ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

۷ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود سهل تر میباشد.

۸ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می شود .در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار درصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء بیشتر از ۱۲نفر باشد .

۹ـ افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود اختیاری میباشد.

۱۰ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی از سهامداران شرکت باشند و یا تعداد سهام وثیقه معین شده  در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . انتخاب مدیران در شرکت های با مسئولیت محدود چه بصورت موظف و چه غیر موظف میتواند از بین شرکا و یا خارج از آن انتخاب گردد.

۱۱- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء انجام میگیرد هرچند در شرکت با مسئولیت محدود میتوان در اساسنامه ترتیب دیگری برای این امر مشخص کرد.

۱۲- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

۱۳- ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند در حالی که ارزیابی آورده غیر نقدی در شرکت های سهامی خاص توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام میگیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران در صورتی که خارج از افراد سهام دار باشند.
 • گواهی عدم سوء پیشینه دریافت شده از دفاتر پلیس+۱۰
 • امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیأت مدیره
 • اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
 • اعلام موضوع فعالیت شرکت
 • اعلام آدرس محل فعالیت شرکت
 • اعلام میزان سرمایه شرکت.
 • اعلام سهامداران و میزان سهام آنان
 • اعلام مدیران شرکت و سمت آنها
 • اعلام صاحبان امضاء
 • تهیه اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیر

فرآیند ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

متقاضی ثبت شرکت باید دوبرگ شرکت نامه رسمی را که از اداره  ثبت شرکتها گرفته تکمیل، و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضاء کلیه شرکا ذیل کلیه صفحات اساسنامه،با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش که بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد. متقاضی بایستی چندنام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.مسئول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهارنامه قید خواهد نمود.موافقیت مسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد.متقاضی باید مدارک مورد نیازی که قبلاً ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید.اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه تعیین وقت می نمایدومتقاضی باید در موعد مقررجهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه مراجعه کند،هرگاه مدارک تحویلی دارای نقص باشد باید آنرا تکمیل و مورد تأیید کارشناس مربوطه برسد،و کارشناس مسئول نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام،و پس از تأیید مسئولین اداره ثبت و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی را دریافت می کند.سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهی اقدام مینماید.

در صورتیکه نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد.متقاضی باید فیش های واریزی مربوط به اظهارنامه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش ها تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را ذیل برگ اظهارنامه درج و آن را ممهور به مهر نماید.بعد از ان مدراک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات ادراه ثبت شرکت ها ارسال و مسئول مربوط آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن را در روی اظهارنامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با سند برابر است ، امضاء اخذ خواهد کرد، سپس آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها امضاء می شود.یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی اداره نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود.متقاضی باید مدارک مذبور را به قسمت دبیر خانه ببرد،مسئول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،شماره ثبت دفتر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ،پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد .

مدارک تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد.لازم به ذکر است که نسخه دوم آگهی تحویل روابط عمومی مستقر در ادراه ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ،ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید.متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته باشد می تواند از آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی ،فتوکپی را برابر اصل کرده و توسط روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پلمپ به ادراه ثبت شرکت ها برده و اقدام به پلمپ آنها نماید.

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *