تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت و اعلام تغییرات

معمولا توصیه می‌شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود که نیاز نباشد پس از هر بار جابه جایی تغییر آدرس شرکت در مراجع ثبتی انجام شو. چون در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با جابه‌جا شدن محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود و به صورت رسمی تغییر آدرس شرکت اعلام شود. به هر حال اگر شرکت در طول مدت فعالیت خود نیاز به تغییر محل پیدا کند مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییر شرکت به شرح زیر میباشد:


الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه به امضای هیات رئیسه رسیده باشد
ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیأت‌مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می‌کند. هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود

 

تغییر آدرس شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت :

معمولا برای ثبت اولیه شرکت نیاز به اعلام یک  آدرس جهت آدرس دفتر مرکزی شرکت می باشد که این آدرس  پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس دفتر شرکت با اعلام به مراجع ذیصلاح و ثبت در سوابق شرکت وجود دارد.تغییر آدرس شرکت در قالب تصمیم هیئت مدیره در صورتی که در اساسنامه مسئولیت آن به هیئت مدیره تفیذ شده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل  انجام است. در صورتی که شرکتی آدرس خود را در همان حوزه ثبتی خود تغییر دهد مشخصات ثبتی آن از جمله شماره ثبت و شناسه ملی تغییر نمی کند اما اگر شرکت از یک حوزه ثبتی به حوزه ثبتی دیگری منتقل شود شماره ثبت آن تغییر خواهد کرد ولی شناسه ملی بدون تغییر می ماند.پس از تغییر آدرس  شرکت  باید با توجه به درخواست شخص حقوقی فیزیک پرونده بایگانی شده در اداره ثبت مبدأ نیز به اداره ثبت مقصد ارسال گردد.

 

فرآیند تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت :

همانطور که گفته شد برای تغییر آدرس شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه می باشد که برای ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت کلیه مدارک ثبتی و تغییرات شرکت مورد نیاز می باشد بعلاوه اینکه صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شده که حاوی آدرس قدیم و آدرس جدید به همراه کدپستی است به امضا سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره (با توجه به تصمیم اتخاذ شده) که در صد سهام آنها برای سهامداران ذکر گردیده برسد.

 • در صورتی که شرکت از آدرس اولیه خود به آدرس دیگری در یک حوزه دیگر انتقال پیدا کند و در پی آن شماره ثبت شرکت تغییر کند و شرکت مجدد به همان آدرس اولیه برگردد شماره ثبت آن پس از طی مراحل قانونی همان شماره ثبت اولیه خواهد بود.
 • انتقال فیزیک پرونده بین دو اداره در دو حوزه ثبتی مختلف امری زمانبر می باشد که در طول این مدت شرکت قادر به انجام هیچ گونه تغییراتی نخواهد بود  تا زمانی که پرونده در اداره ثبت مقصد پذیرش و ثبت گردد.

 

 نمونه صورتجلسات تغییر آدرس شرکت های سهامی و مسئولیت محدود تضامنی و نسبی:

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

 

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

 

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

  • خانم / آقای ……………………………………  امضاء
  • خانم / آقای …………………………………… امضاء
  • خانم / آقای …………………………………… امضاء

 

 

تذکرات :

۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.

۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر  میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.

۳ـ در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل  صورتجلسه امضاء نمایند.

۴ـ  امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است .

۵ـ  صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۶ـ در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف  هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

نام شرکت …………………………… شماره ثبت   ………………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….

به آدرس جدید  ……………………..……………………..…………………………………………………… انتقال یافت و در نتیجه ماده………………  در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

امضاء اعضاء هیئت مدیره        

 

 

 

 

تذکرات :

   • در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.
   • صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *