معمولا نیاز است قبل از اقدام برای ثبت هر برندی استعلام برند مورد نظر را بگیریم تا ببینیم آیا قبلا این برند ثبت شده است یا خیر، از طريق فرم زير مي توانيد در كوتاهترين زمان،استعلام هر برندی را در تمامي طبقات دريافت نماييد.

[iphorm id=”1″ name=”استعلام برند”]