پیمان عمومی

پیمان عمومی چه شرایطی دارد :

عقود پیمان عمومی معمولا شاملا بندها و مواردیست که عموم مردم از آنها بی اطلاع هستند ، لذا بهتر است در صورت نیاز به عقد پیمان عمومی از مشاوره کارشناسان استفاده کنید.برای اطلاع بهتر از شرایط این گونه پیمانها به بندهای مهم آن در این مقاله اشاره شده است :

ادامه مطلب …

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

هر شرکت یا موسسه و یا کسبه (اشخاص حقیقی) موظف است که همه ساله اقدام به پلمپ دفاتر خود نماید که این دفاتر شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل و دارایی می شود. . چنانچه شرکتی اقدام به دفتر پلمپ ننماید ، حسابهای مالی آن شرکت از نظر اداره دارایی مردود بوده و مالیات آن شرکت به صورت علی الراس محاسبه  و منظور می گردد.

ادامه مطلب …