گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE چیست؟

اخذ گواهی صلاحیت HSE

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE چیست؟  HSE مخفف Health, Safety & Environment Management System   که معنی آن سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست می باشد. سازمان ها و ارگان های مختلف در جهت حفاظت از محیط زیست و بکارگیری اصول و قوانین ایمنی در هنگام کار اصول و سیستم های مدیریتی مشخصی در زمینه فعالیت خود تعیین نموده اند که این سیستم مدیریت HSE می نامند.

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE

چنانچه این شرکت ها سیستم ها را پیاده سازی و اصول را رعایت کنند گواهی HSE  (گواهی صلاحیت پیمانکاری ) داده میشود .این گواهی نامه شامل شرکت هایی می شود که سازمان HSE موضوع فعالیت مربوط به آنها را تعریف کرده باشد. شرکت های پیمانکاری در صورتی واجد شرایط اخذ HSE  میباشند که قبل از آن گواهی نامه تایید صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی یا گواهینامه رتبه بندی (گرید پیمانکاری) سازمان برنامه و بودجه را دریافت نمایند .

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE

 

الزامات پیمانکاران جهت دریافت صلاحیت ایمنی HSE

شرکت های پیمانکاری در دو صورت واجد شرایط اخذ HSE  میباشند

 • دریافت گواهینامه ی تایید صلاحیت یا رتبه برنامه بودجه
 • گواهی نامه ( رتبه ) وزارت کار و امور اجتماعی

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE از دو راه مختلف میتوان شروع کرد (کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یا کانون انجمن های صنعتی کارگری مسئولین حفاظت فنی ایمنی بهداشت کار ) که هیچ یک از اینها الویت و مزیتی نسبت به دیگری ندارد و فقط از یکی از آنها باید اقدام کرد و اگر از دو سیستم برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اقدام کرد پرونده حذف شده و از ابتدا دوباره باید اقدام نمود.

هر مجموعه ای که موفق به دریافت گواهینامه HSE  میشود به این معناست که کلیه موارد مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارمندان و کارکنان و همچنین مواد الزامی مربوط به محیط زیست رعایت می شود .

جهت ثبت نام و اخذ گواهی HSE که مختص پیمانکاران می باشد و صرفا در ارتباط با ایمنی کار و ایمنی عملیات پیمانکاری و حوادث کاری در محیط کاری میباشند ، پیمانکاران میتوانندبه سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و درخواست کنندگان دیگر در صورتی که واجد شرایط اخذ HSE می باشند با مراجعه به شرکت های گواهی کننده که اصطلاحاً به آن CB  میگویند ، میتوانند گواهی  HSE را دریافت نمایند .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت HSE  

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت HSE  به صورت ذیل می باشد که اول به صورت آنلاین در سامانه تشکیل پرونده در دو مرحله انجام میشود در صورت تایید مدارک توسط کارشناسان پرونده به صورت فیزیکی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تسلیم میگردد .

نکات الزامی جهت دریافت گواهینامه ی HSE

 • تمامی اعضای هیئات مدیره وهمه ی کارگران می بایست در کلاس های آموزشی شرکت کنند و در صورتی که کارگران و اعضا را جهت گذراندن دوره ها و کلاس ها معرفی نمایند و مسئولیت این کار به عهده ی کارفرما میباشد.
 • گواهینامه صادر شده HSE به نام شرکت و مدیرعامل می باشد در صورتی که گواهی دوره های آموزشی و کلاس ها به نام اشخاص شرکت کننده در کلاس ها می باشد .
 • جهت ارائه مدارک برای شرکت در مناقصه هیچ نامه یا گواهی موقتی از سوی انجمن ارائه نمیشود.
 • در صورتی که مسئول ایمنی به اشتباه معرفی شده باشد برای معرفی فرد جدید جهت گذراندن دوره ها و کلاس ها میبایست این درخواست به صورت کتبی به انجمن ارائه شود.
 • می بایست تمامی بندهای درج شده در فرم های تقاضانامه و ثبت نام اینترنتی به صورت یکسان درج و تکمیل شوند .
 • زمان های بررسی پرونده های تکمیل شده تنها دریک روز از هفته ( در آخر هر هفته ) مورد بررسی قرار میگیرند .
 • اگر در مورد آمار حوادث ، بیمه تامین اجتماعی پاسخگو نباشد ، میتوان استعلام بیمه های مسئولیت مدنی را ارائه داد .
 • اولین مرحله ، ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط به تایید صلاحیت پیمانکاران می باشد که این ثبت نام برای همه شرکتها الزامی است .

مراحل لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری HSE

مرحله اول

 • تشکیل پرونده و ثبت نام آنلاین در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (https://svcc.mcls.gov.ir)
 • در صورت فراموشی نام کاربری و رمز عبور به هیچ عنوان قابل بازیابی نیست
 • تکمیل فرم های تقاضانامه و تعهد نامه که در مندرج در لیست مدارک موجود است
 • گذراندن دوره های ایمنی و دریافت گواهینامه های مربوطه
 • تحویل مدارک انجمن صنفی به صورت حضوری که زمان حضور در دفتر انجمن چهت ارائه مدارک
 • واریز مبالغ اعلام شده توسط انجمن به یکی از روش های ذیل :
* بانک شعبه شماره حساب شماره کارت شبا
۱ بانک مسکن (شعبه پیامبر) ۴۲۰۲۲۰۲۰۲۵۴۳ ۶۲۸۰۲۳۱۳۰۷۶۰۷۳۶۵ IR030140040000420220202543
۲ بانک اقتصاد نوین ۱۶۸۲۵۱۷۲۶۹۴۱ ۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۰۷۴۸۷ IR500550016800205172694001
۳ بانک ملت (شعبه آزادی) ۸۲۳۲۶۰۵۹۶۴ ۶۱۰۴۳۳۷۶۵۱۶۹۱۳۲۹ IR030120000000008232605964
۴ بانک شهر (شعبه بازار مبل) ۴۰۰۸۲۲۸۴۷۳۳۷ IR860610000000400822847337
۵ پرداخت آنلاین

مرحله دوم :

الف ) تکمیل فرم های مربوطه که پس از تکمیل بر روی سربرگ شرکت به همراه مدارک ذیل باید به دفتر کانون ایمنی تهران ارائه گردد :

 1. مدارک مربوط به اشخاص حقیقی
 2. مدارک مربوط به اشخاص حقوقی
 3. ارائه گواهی نامه های آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان
 • تبصره ۱ : در صورت موجود نبودن گواهی آموزش ایمنی کارفرمایی ارائه مدارک زیر برای فرد شرکت کننده در کلاس لازم است
 • فیش واریز دوره به مبلغ ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال برای شخص به حساب کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار
 • معرفی نامه
 • فرم های ثبت نام در دوره
 • یک عکس ۴*۳
 • کپی برابر اصل شناسنامه و پشت و رو کارت ملی
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تبصره ۲ : در صورت موجود نبودن گواهی آموزش ایمنی کارگیری ارائه برای فرد شرکت کننده در کلاس لازم است
 • فیش واریز دوره به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ رایل برای هر شخص به حساب کانون انجمن صنعتی مسئولین ایمنی و بهداشت کار
 • معرفی نامه
 • فایل اکسل نفرات کارگران

۴-ارائه تعهد نامه محضری که عنوان آن در سند تعهد نامه غیر مالی می باشد که این فرم باید از دفتر اسناد رسمی دریافت شود .

 • متن تعهد نامه برای اشخاصی حقوقی و حقیقی که پیمان در دست اجرا دارند (متن ۱)
 • متن تعهد نامه برای اشخاص حقوقی و حقیقی که پیمان در دست اجرا دارند (متن ۲)
 • لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت ایمنی و حفاظت فردی موجود در کارگاه که می بایست بر روی سربرگ شرکت ارائه شود .
 • در صورتی که نیاز به داشتن کارشناس ایمنی طبق ماده ۹۳ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار باشد ، ارائه مدارک ذیل الزامی است :
 • کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
 • کپی برابر اصل قرارداد کارشناس ایمنی یا بهداشت کار
 • کپی برابر اصل آخرین صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهدشت کار

توجه  :

گواهینامه های آموزشی کارفرمایی و کارگری تنها حداکثر تا ۲ ماه پس از اعلام کانون به شرکت ها قابل دریافت از کانون میباشد در صورتی که از این زمان بگذرد و دریافت نگردد ، کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کاردستان تهران هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد .

هزینه های واریزی جهت شرکت در دوره های آموزشی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست از این رو خواهشمند است قبل از واریز هزینه ها از شرایط اطلاع کامل پیدا کنید

جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE با شماره های موسسه پارس تماس بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *