ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی چیست؟

در تعریف ساده ،  ثبت طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره میکند  اما در قالب تعریف حقوقی مالکیت فکری طرح صنعتی ویژگی های مربوط به شکل و ساختار، و یا تصویر و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:

۱- ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

۲- ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

۳- ترکیبی از موارد فوق

ثبت طرح صنعتی

کاربرد ثبت طرح صنعتی :

طرح صنعتی در کلیه محصولات صنعتی و صنایع دستی کاربرد دارد؛برای نمونه میتوان به ابزار فنی و تجهیزات پزشکی ،ساعت ها، جواهرات، کاالهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین های سواری، طر ح های نساجی ، کالهای تفریحی و…اشاره کرد.

حقوق قانونی که بواسطه ثبت طرح صنعتی به استناد ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در اختیار فرد قرار میگیرد به شرح زیر میباشد:

الف ) بهره برداری از یک طرح صنعتی که در ایران ثبت شده توسط اشخاص مشروط به موافقت  کامل مالک است

ب ) بهره برداری از یک طرح صنعتی عبارت است از : ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی

ج ) مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت وی افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی کند.

د ) مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت میباشد که  این مدت برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط قابل تمدید است. بطور کلی طرح صنعتی حداکثر ۱۵ سال حمایت می گردد. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید درز نظر گرفته میشود

مزایای ثبت طرح صنعتی چیست؟

  • با ثبت طرح صنعتی امکان کپی برداری غیرمجاز توسط افراد غیر،ناممکن مییگردد
  • با ثبت طرح صنعتیمحصولاتی که از نظر ظاهری مورد توجه بیشتری قرای میگیرند پیشرفت میکنند.

ثبت یک طرح صنعتی میتوانند باعث سرمایه گذاری مطلوب گردد زیرا مالک آن با توجه به شناخته شدن محصول خود توسط طرح صنعتی اقدام به ارتقا سطح کیفی محصول خود میکنند در نتیجه اعتماد باعث جلب اعتما مشتری میشود. ثبت طرح صنعتی در کرج ، استان البرز و تهران.

  • طرح صنعتی به عنوان دارائی تجاری موجب پیشرفت و شناخته شدن هر چه بیشتر واحد تجاری میگردد
  • مالکان طرح های صنعتی میتواندد با تفیض حقوق خود به دیگران از مزایای این عمل استفاد نمایند.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی شامل موارد زیر می باشند:

۱- مدارک هویتی متقاضی و طراح؛ (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)

۲- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛

۳- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛

۴- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛

۵- در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل‌های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4  و با جوهر مشکی باشد؛

توضیح اینکه ، تصاویر گرافیکی مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونیکی باید به صورت اسکن شده از نماهای مختلف با مشخصات فنی ذیل باشد، بدیهی است درصورت بررسی پرونده و پذیرش طرح مذکور ارائه پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی طرح ترسیم شده جهت صدور آگهی ضروری می باشد.

۶- درخواست کتبی مبنی بربه تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛

۷- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛

۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های اضافی؛

۹- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.

فرآیند ثبت طرح صنعتی در ایران :

۱- اظهار نامه شامل تمامی مشخصات شناسایی متقاضی و شامل نمایش گرافیکی طرح فرد متقاضی می باشد و زمانی که اظهار نامه تحویل اداره می شود تاریخ اظهار نامه می باشد.

۲- اظهار نامه باید با موارد گفته شده طبق قانون تطابق داشته باشد. زیرا همین امر توسط اداره ی مالکیت صنعتی بررسی می شود.

۳- در صورت اشکار شدن و رعایت شدن بند فوق در طرح صنعتی برای اداره مالکیت صنعتی این اداره اجازه ثبت وانتشار اگهی طرح را صادر می نماید و برای متقاضی گواهی طرح را صادر می نماید اما در صورت رعایت نکردن مفاد بند طرح را رد می کند.

۴- در صورتیکه اگهی ثبت طرح صنعتی از هنگام تسلیم اظهار نامه نهایتاً تا ١٢ماده ویا ادعای حق تقدم از تاریخ حق تقدم به عقب افتاده باشد امکان دارد ضمن اظهارنامه درخواست شده باشد.

 

مدت  زمان حمایت از ثبت طرح صنعتی :

برخلاف تنوع بخش های قوانین مربوط به ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف دنیا، معمولاً مدت زمان حمایت از طرح صنعتی در اکثر کشورها تقریباً ۵ سال است که این مدت قابل تمدید به مدت نهایت ۱۵ الی ۲۵ سال را دارد. براساس توافقنامه TRIPS حداقل مدت حمایت از طرح صنعتی ۱۰ سال است.

الزامات ثبت طرح صنعتی:

در کشور ما مانند اکثر کشورها، طرحی صنعتی مورد حمایت قانونی قرار دارد که براساس قوانین کشور مربوطه به ثبت رسیده باشد. اما برای ثبت طرح صنعتی ، به عنوان یک قانون فراگیر، طرح بایستی “جدید” یا “اصیل” باشد. البته تفسیر کلمه تازگی یا اصالت ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، و صد البته روند ثبت نیز اینگونه خواهد بود به طوری که ممکن است برخی از کشورها برای احراز شرط تازگی یا اصالت، طرح صنعتی را مورد ارزیابی ماهوی قرار دهند و یا برخی از کشورها صرفاً به ارزیابی شکلی اکتفا کنند.از سایر شروط ثبت طرح صنعتی، “کاربرد صنعتی” است، بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد. همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دوبعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.اصولاً و با توجه به قوانین کشورها و نیز درخواست متقاضی، طرح صنعتی بایستی یا قبل از ثبت، یا در حین ثبت و یا بعد از ثبت منتشر شود. همچنین بایستی یادآور شد که ثبت یک طرح صنعتی تنها روش کسب حمایت برای آن طرح نیست به طوری که در صورت مهیا بودن شرایط، می توان یک طرح صنعتی را تحت قانون کپی رایت یا قانون رقابت ناعادلانه مورد حمایت قرار داد.

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *