تغییر حق امضا

تغییر حق امضا مجاز شرکت ها :

یکی دیگر از نواع تغییرات که ممکن است در سیستم یک شرکت اتفاق بیافتد تغییر حق امضا مجاز صاحبین امضا شرکت می باشد.تغییر حق امضا مجاز شرکت را درصورتی که سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت تصمیم به انجام آن بگیرند، می توان صورت داد که در این صورت برای انجام امور ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره شرکت امکان پذیر است .

 

تغییر حق امضا

نمونه صورتجلسه تغییر حق امضا مجاز:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع فوق العاده شرکت …………………………………..سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..

جلسه مجمع فوق العاده  شرکت ساعت ……..  صبح مورخه….. / …/…..۱۳در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد ابتدا هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید .

۱- اقای/خانم ……………………………. بسمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)

۲- اقای/خانم …………………………….  بسمت ناظر مجمع(سهامدار باشد)

۳- اقای/خانم …………………………….  بسمت ناظر مجمع(سهامدار باشد)

۴- اقای/خانم …………………………….  بسمت منشی مجمع(میتواند خارج از سهامداران باشد )

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر اصلاح ماده …… اساسنامه شرکت بود قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ماده ………….. اصلاحی :کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا اشخاصی که هیات مدیره مشخص مینماید و مهر شرکت معتبر است .وکلیه سهامداران به اقای/خانم ……………………………………………….وکالت دادند این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

چون موضوع دیگری نبود ختم جلسه در ساعت …………. همان روز اعلام شد منتخبین با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را نسبت به موارد فوق اعلام نمودند.

رئیس مجمع اقای/خانم ………………………….. دارنده ………… سهم    امضاء

ناظر مجمع اقای/خانم ……………………………. دارنده ………… سهم    امضاء

ناظر مجمع اقای/خانم ……………………………. دارنده…………. سهم    امضاء

منشی مجمع  اقای/خانم ……………………….. دارنده ………… سهم    امضاء

بقیه سهامداران

۱اقای/خانم …………………………….  دارنده ………… سهم    امضاء

۲اقای/خانم ……………………………. دارنده …………. سهم    امضاء

نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر حق امضا در شرکت سهامی خاص :

۱-وجود هیات رئیسه در شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظرو یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد (رئیس هیات مدیره باید رئیس مجمع باشد )

تبصره۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد

تبصره ۲:یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیشتر دو سمت را داشته باشد .

۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام انها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست . چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضا تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نمایند .

 تبصره : چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰درصد باشد نیاز به اگهی دعوت مجمع عمومی دارد.

۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :هرگونه تغییر در مواد اساسنامه– افزایش و کاهش سرمایه – انحلال شرکت

۴-در صورت تمایل میتوانید ماده فوق را به شکل های زیر اصلاح نمایید .

الف – کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا دو نفر از اعضاهیات مدیره وبامهر شرکت معتبر است .

ب- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا کلیه  اعضاهیات مدیره وبامهر شرکت معتبر است .

ج-کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضاهیات مدیره وبا مهر شرکت معتبر است

د-کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا وبا مهر شرکت معتبر است

ه-کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر است

۴- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکتهاو یکی در شرکت نگهداری خواهد شد

۵- صورت جلسه تهیه شده در دونسخه تنظیم و تمام صفحات ان به امضا تمام سهامداران خواهد رسید .

 ۶- هر گونه لاک گرفتگی ،خط خوردگی،تراشیدگی غیره در صوتجلسه و اساسنامه ممنوع میباشد .

تبصره۱ :چنانچه صورت جلسه قبل از ثبت بخواهد اصلاح شود باید اصلاح ان به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد.

تبصره۲:بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح ان امکان پذیر نمیباشد .

۷-صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود .

مراحل تغییرات حق امضا مجاز شرکت :

  • تکمیل کردن فرم های مورد نیاز توسط کارشناس
  • ارائه مدارک به وکلا
  • امضا صورت جلسه توسط موکل و تنظیم آن توسط کارشناس
  • ارائه مدارک توسط وکیل به اداره ثبت شرکت ها
  • در صورت داشتن مشکل در پایان هر مرحله مشکل اعلام شده و توسط موکل  بر طرف شده و تائید می شود.
  • تائید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
  • حدود یک هفته بعد از پیش تغییرات آگهی روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

 

اعطای حق امضا :   

        مسئول دارنده حق امضا مجاز می تواند از بین  اعضای هیئت مدیره (که می بایست خارج از شرکا باشد) ،سهامداران ، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند انتخاب گردد.در دادن حق امضا مجاز شرکت می توان صاحبان حق امضا اوراق عادی و اداری را از صاحبان حق امضا اوراق تعهدآور جدا کرد و همه تعهدات رو به یک شخص واگذار نکرد. علاوه بر این امکان اعطا حق امضا مشترک و یا منحصر با استفاده از کلمات منفرداً و یا متفقاً صورت می گیرد مانند “مدیرعامل منفرداً و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً “.جهت ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  جدید نیز مانند سایر صورتجلسات تغییرات پس از ثبت در سامانه اداره و امضا صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضا هیئت مدیره و ارسال آن از طریق پست به اداره ، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد. مدارک مورد نیاز هم شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تأسیس می باشد.

موضوع مهمی که در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  باید به آن توجه کرد این است که اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *