ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی چیست؟

در تعریف ساده ،  ثبت طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره میکند  اما در قالب تعریف حقوقی مالکیت فکری طرح صنعتی ویژگی های مربوط به شکل و ساختار، و یا تصویر و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:

۱- ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

۲- ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

۳- ترکیبی از موارد فوق

ثبت طرح صنعتی

کاربرد ثبت طرح صنعتی :

طرح صنعتي در کلیه محصولات صنعتی و صنایع دستی کاربرد دارد؛برای نمونه میتوان به ابزار فني و تجهیزات پزشكي ،ساعت ها، جواهرات، كاالهاي لوكس و تجملي، ابزار خانگي، وسايل الكتريكي، ماشین هاي سواري، طر ح هاي نساجي ، كالهاي تفريحی و…اشاره کرد.

حقوق قانونی که بواسطه ثبت طرح صنعتی به استناد ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در اختیار فرد قرار میگیرد به شرح زیر میباشد:

الف ) بهره برداری از یک طرح صنعتی که در ایران ثبت شده توسط اشخاص مشروط به موافقت  کامل مالک است

ب ) بهره برداری از یک طرح صنعتی عبارت است از : ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی

ج ) مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت وی افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی کند.

د ) مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت میباشد که  این مدت برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط قابل تمدید است. بطور کلی طرح صنعتی حداکثر ۱۵ سال حمایت می گردد. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد درز نظر گرفته میشود

مزایای ثبت طرح صنعتی چیست؟

  • با ثبت طرح صنعتی امکان کپی برداری غیرمجاز توسط افراد غیر،ناممکن مییگردد
  • با ثبت طرح صنعتیمحصولاتی که از نظر ظاهری مورد توجه بیشتری قرای میگیرند پیشرفت میکنند.

ثبت یک طرح صنعتی میتوانند باعث سرمایه گذاری مطلوب گردد زیرا مالک آن با توجه به شناخته شدن محصول خود توسط طرح صنعتی اقدام به ارتقا سطح کیفی محصول خود میکنند در نتیجه اعتماد باعث جلب اعتما مشتری میشود. ثبت طرح صنعتی در کرج ، استان البرز و تهران.

  • طرح صنعتی به عنوان دارائی تجاری موجب پیشرفت و شناخته شدن هر چه بیشتر واحد تجاری میگردد
  • مالکان طرح های صنعتی میتواندد با تفیض حقوق خود به دیگران از مزایای این عمل استفاد نمایند.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی شامل موارد زیر می باشند:

۱- مدارك هويتی متقاضي و طراح؛ (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)

۲- مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

۳- اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛

۴- اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛

۵- در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتي متر و وزن آن حداكثر ۲ كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4  و با جوهر مشكي باشد؛

توضیح اینکه ، تصاویر گرافیکی مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونیکی باید به صورت اسکن شده از نماهای مختلف با مشخصات فنی ذیل باشد، بدیهی است درصورت بررسی پرونده و پذیرش طرح مذکور ارائه پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی طرح ترسیم شده جهت صدور آگهی ضروری می باشد.

۶- درخواست كتبي مبنی بربه تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

۷- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

۸- رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي؛

۹- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود.

فرآیند ثبت طرح صنعتی در ایران :

۱- اظهار نامه شامل تمامي مشخصات شناسايي متقاضي و شامل نمايش گرافيكي طرح فرد متقاضي مي باشد و زماني كه اظهار نامه تحویل اداره مي شود تاريخ اظهار نامه مي باشد.

۲- اظهار نامه بايد با موارد گفته شده طبق قانون تطابق داشته باشد. زیرا همین امر توسط اداره ی مالکیت صنعتی بررسي مي شود.

۳- در صورت اشكار شدن و رعايت شدن بند فوق در طرح صنعتی براي اداره مالكيت صنعتي اين اداره اجازه ثبت وانتشار اگهي طرح را صادر مي نمايد و براي متقاضي گواهي طرح را صادر مي نمايد اما در صورت رعايت نكردن مفاد بند طرح را رد مي كند.

۴- در صورتیکه اگهي ثبت طرح صنعتی از هنگام تسليم اظهار نامه نهايتاً تا ١٢ماده ويا ادعاي حق تقدم از تاريخ حق تقدم به عقب افتاده باشد امكان دارد ضمن اظهارنامه درخواست شده باشد.

 

مدت  زمان حمايت از ثبت طرح صنعتی :

برخلاف تنوع بخش هاي قوانين مربوط به ثبت طرح صنعتي در كشورهاي مختلف دنيا، معمولاً مدت زمان حمايت از طرح صنعتي در اكثر كشورها تقريباً ۵ سال است كه اين مدت قابل تمديد به مدت نهايت ۱۵ الي ۲۵ سال را دارد. براساس توافقنامه TRIPS حداقل مدت حمايت از طرح صنعتي ۱۰ سال است.

الزامات ثبت طرح صنعتی:

در کشور ما مانند اكثر كشورها، طرحي صنعتی مورد حمايت قانوني قرار دارد كه براساس قوانين كشور مربوطه به ثبت رسيده باشد. اما براي ثبت طرح صنعتی ، به عنوان يك قانون فراگير، طرح بايستي “جديد” يا “اصيل” باشد. البته تفسير كلمه تازگي يا اصالت ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد، و صد البته روند ثبت نيز اينگونه خواهد بود به طوري كه ممكن است برخي از كشورها براي احراز شرط تازگي يا اصالت، طرح صنعتي را مورد ارزيابي ماهوي قرار دهند و يا برخي از كشورها صرفاً به ارزيابي شكلي اكتفا كنند.از ساير شروط ثبت طرح صنعتي، “كاربرد صنعتي” است، بدين معني كه يك طرح صنعتي بايستي قابليت باز توليد به روش صنعتي را داشته باشد. همچنين بايستي امكان پياده سازي طرح صنعتي بر روي يك كالاي دوبعدي يا سه بعدي وجود داشته باشد.اصولاً و با توجه به قوانين كشورها و نيز درخواست متقاضي، طرح صنعتي بايستي يا قبل از ثبت، يا در حين ثبت و يا بعد از ثبت منتشر شود. همچنين بايستي يادآور شد كه ثبت يك طرح صنعتي تنها روش كسب حمايت براي آن طرح نيست به طوري كه در صورت مهيا بودن شرايط، مي توان يك طرح صنعتي را تحت قانون كپي رايت يا قانون رقابت ناعادلانه مورد حمايت قرار داد.

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *