اخذ EPC صنعتی

اخذ EPC صنعتی چیست ؟

با صدور و اخذ  EPC صنعتی ، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید.

ادامه مطلب …

رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس

وب سایت جدید ثبت پارس

یکی از اهداف موسسه حقوقی ثبت پارس، افزایش فعالیت این مجموعه در فضای اینترنتی و به طور کل بسط فناوری اطلاعات در زیربناهای فعالیتی شرکت می باشد، به همین دلیل یکی از تصمیمات هیئت مدیره در سال ۹۵ راه اندازی کمپین تبلیغاتی تدوین شده می باشد از شهريور ماه است. در همین راستا نیز تصمیم به بازطراحی وب سایت مجموعه و رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس گردید که در حال حاظر ملاحضه می فرمایید و در حال بهبود و تکمیل می باشد.

ادامه مطلب …