رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس

وب سایت جدید ثبت پارس

یکی از اهداف موسسه حقوقی ثبت پارس، افزایش فعالیت این مجموعه در فضای اینترنتی و به طور کل بسط فناوری اطلاعات در زیربناهای فعالیتی شرکت می باشد، به همین دلیل یکی از تصمیمات هیئت مدیره در سال ۹۵ راه اندازی کمپین تبلیغاتی تدوین شده می باشد از شهريور ماه است. در همین راستا نیز تصمیم به بازطراحی وب سایت مجموعه و رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس گردید که در حال حاظر ملاحضه می فرمایید و در حال بهبود و تکمیل می باشد.

ادامه مطلب …