ثبت شركت با مسئولیت محدود

ثبت شركت با مسئولیت محدود ، نحوه ثبت آن

متقاضیان ثبت شركت با مسئولیت محدود حتما می دانند که شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که بین دو یا چند نفر بمنظور امور تجارتی تشکیل شده باشد با این توضیح که هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام منقسم شده باشد تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .در هنگام ثبت شركت با مسئولیت محدود باید در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید گردد و همچنین اسم شرکت نباید تداعی کننده نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت آمده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت های تضامنی را خواهد داشت.

ادامه مطلب …

اخذ EPC غیر صنعتی

اخذ EPC غیر صنعتی

قابل ذکر است که طرحهای مختلف سرمایه گذاری، طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خودشان اختصاص داده اند. نیاز به اخذ EPC غیر صنعتی یا بهره برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین، موجب شده است که نیاز به استفاده از روشهای اجرای دیگری به غیر از روش اجرای متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجرای  متعارف،مهندس مشاور، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی، و مقادیر مشخص کار، در مناقصه شرکت می کنند.

ادامه مطلب …

اخذ EPC صنعتی

اخذ EPC صنعتی چیست ؟

با صدور و اخذ  EPC صنعتی ، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید.

ادامه مطلب …

رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس

وب سایت جدید ثبت پارس

یکی از اهداف موسسه حقوقی ثبت پارس، افزایش فعالیت این مجموعه در فضای اینترنتی و به طور کل بسط فناوری اطلاعات در زیربناهای فعالیتی شرکت می باشد، به همین دلیل یکی از تصمیمات هیئت مدیره در سال ۹۵ راه اندازی کمپین تبلیغاتی تدوین شده می باشد از شهريور ماه است. در همین راستا نیز تصمیم به بازطراحی وب سایت مجموعه و رونمایی از وب سایت جدید ثبت پارس گردید که در حال حاظر ملاحضه می فرمایید و در حال بهبود و تکمیل می باشد.

ادامه مطلب …