آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

 

ماده۱- مقررات آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران حاكم بر ارجاع كار در طرح‌هايي كه تمام يا بخشي از منابع مالي آن از محل اعتبارات (اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) عمراني تامين شده باشد.

ادامه مطلب …

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ یا ارتقا رتبه پیمانکار پایه های ۵-۴-۳-۲-۱

تذکر : کلیه مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری که کپی هستند می بایست توسط شخصی که دارای حق امضا شرکت است امضا شود و واژه [کپی برابر اصل است] نوشته شده و مهر شرکت نیز روی تمام برگه ها زده شود.

ادامه مطلب …

تامین نیروی انسانی جهت رتبه بندی پیمانکاران

 تامین نیروی انسانی مناسب

بدین منظور فرآیند تامین نیروی انسانی جهت رتبه بندی پیمانکاران به عنوان یکی از خدمات موسسه پارس در نظر گرفته شده است زیرا امتیاز هیات مدیره و پرسنل در شرکت یکی از موارد لازم و ضروری در بررسی جهت اخذ رتبه می باشد و طبق جدول زیر باید تکمیل گردد.

ادامه مطلب …

نشان CE و شرایط اخذ این گواهی

نشان CE

نشان CE تاییدیه‌ای برای گواهی عدم وجود هر گونه خطر یا آسیب برای محیط زیست‌ و کاربر آن محصول است. در واقع  نشان CE تایید می‌کند که استفاده از محصول مورد نظر، به لحاظ ایمنی و امنیت کاربر و محیط زیست از سوی اداره‌ی استاندارد اتحادیه اروپا بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.

ادامه مطلب …

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها

برای آگاهی بهتر در خصوص رتبه بندی شرکت ها باید اطلاعات کاملی را در خصوص مسائلی چون : شرایط دریافت رتبه ، رتبه بندی و اخذ رتبه پیمانکاران ، مرحله های دریافت رتبه را داشته باشید. برای انجام رتبه بندی شرکت ها باید در نظر داشت که شرکت ها و موسسات از نظر سازمان استاندارد به دو دسته پیمانی و مشاوره ای تقسیم می شوند و آنها با این نام ها شناخته و مجزا می شوند.

ادامه مطلب …

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران چه ویژگی هایی دارد :

ررتبه بندی مشاوران یعنی علاوه بر اینکه که شرکت های مهندسین مشاور در ۳ پایه رتبه بندی می شوند، در وب سایت ساجات نیز رتبه بندی  شوند چون که این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

ادامه مطلب …

طرح توجیهی

 طرح توجیهی

امروزه محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود محدود  به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها و نعمت های خدادادی در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه و منابع نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد همین خطر است که اهمیت یک طرح توجیهی را دو چندان می کند و نشان می دهد که اگر در هزاران طرحی که ارائه می شود یک طرح توجیهی مناسب وجود داشته باشد چه میزان در بینه سازی سرمایه به ما کمک می کند.

ادامه مطلب …