منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

دفتر مرکزی ثبت پارس:

تهران،​ضلع شمال غربي پل سيد خندان،​جنب كفش آدينه،​پلاك ۹۱۸،​واحد ۴

تلفن (خط وي‍ژه): ۰۲۱۲۲۸۸۱۲۳۵
همـراه مشاوره ۱: ۰۹۱۲۲۹۳۹۷۳۳
همـراه مشاوره ۲: ۰۹۱۲۹۴۵۶۶۲۴
انتقادات و شکایات: ۰۹۱۹۷۶۷۵۸۱۷
تلگــرام ۱: ۰۹۱۹۷۶۷۵۸۱۵
تلگــرام ۲: ۰۹۱۹۷۶۷۵۸۱۵