منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

دفتر مرکزی ثبت پارس:

تهران،​ضلع شمال غربي پل سيد خندان،​جنب كفش آدينه،​پلاك ۹۱۸ ،​ طبقه ۴

تلفن (خط وي‍ژه): ۰۲۱۲۲۸۸۱۲۳۵
تلفن (خط وي‍ژه): ۲۲۸۸۱۲۳۵
مشاور ویژه: ۰۹۱۲۰۵۲۹۷۷۳
مدیر مشاوره: ۰۹۱۲۲۹۳۹۷۳۳
مدیر اجرایی: ۰۹۱۲۹۴۵۶۶۲۴
انتقادات و پیشنهادات: ۰۹۱۲۲۹۳۹۷۳۳